Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: glya.aerpe

GLYA_AERPE

Description Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1) (Serine methylase)
Activity 2.1.2.1
Family 2.1.2.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Archaea
OS Aeropyrum pernix
GB GLYA_AERPE
SQ
MDGLKELDLSDPLSMVLKIAELTTRHNVWRLRESINLIASENVMSLTALKAYLSDFMFRY
AEGKPFKRYYQGTRYIDELEVLTGELMGSMMGTNLVELRPVSGTIANASVFRVLAEPGDK
AVIAPVQAGAHVSHTKFGTLGALGIEQVSMPYDEENMNVDVDKAVKLIEEVKPRFAVLGG
SVYIFPHPTREIAEAIHSVGGKLIYDAAHVLGLIMGGAWPNPLERGADAVTGSTHKTFPG
PQGGAVFFRDEQLYKKVSKTIFPWWVSNHHLHRIPATAITAVEMKLYGRDYASQVTSNAR
KLAEALAAEGLKVIGEHLGYTRSHQVVVDVRDLGGGAKCASLLEESNIIVNKNLLPWDPP
EAVKDPSGIRIGVQEVTRLGMKHGEMEEIAKLIRKVLIDKEDPKKVAEQVKEFRKQFMKI
HYSLDDKDVRIDTIADILSLAQ
 
last changed 2005/03/16 20:05

B6db sequences