Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: glya.mycge

GLYA_MYCGE

Description Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1) (Serine methylase)
Activity 2.1.2.1
Family 2.1.2.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Mycoplasma genitalium
GB GLYA_MYCGE
SQ
MFSKVRLLLNKELQRQRENICLIASENYVSQDILAVTGSVLTNKYAEGYPSKRFYQGCEV
VDESENLAIESCKTLFGAQWANVQPHSGSSANYAVYLALLKPGDTILGLDLNCGGHLTHG
SPVNFSGKQYQAVTYSLDFETETLDYDAILQIALEHKPKLIICGFSNYSRTVDFKKFSAI
AKQVNAYLLADIAHIAGFIAAGLHQNPLPFVDVVTSTTHKTLRGPRGGIIMSNNQAIIKK
LDSGVFPGCQGGPLQHVIAAKYVCFKEALNPKFKQYMQQVKDNALAMANWFLKQGYRVVS
KGTETHLFSLVVGNGKDVALWLQKANIVLNMNTIPFETKSAFSPSGIRLGTPAMTTRGFK
TNDFIFVASLIDKVIKSNGNQKVISQTKTAVLNLLKRFPLYKGLAY
 
last changed 2005/03/16 20:05

B6db sequences