Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: ogw81974.

OGW81974

Description Protein-thiocarboxylate- dependent O-acetylhomoserine sulfhydrylae (2.5.1.-)
Activity mety
Family mety
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Omnitrophica bacterium RIFCSPHIGHO2_02_FULL_45_28
GB OGW81974
SQ
MKDLRFITKILHTKYLREDSHGSLHMPVYDNVTFEFKTAEDLELAFQGKKPSHMYSRISN
PTIEHFEQRIKSVTGAVGVLALSSGMAAISNTFLTIAKAQDNIITSKHLFGNTYSLFEYT
LRDWGLETRYTDLTKPDQVARLIDHKTKAIFLETITNPQLEVADIKALSEIAKAKNILLI
ADTTLTPPYLFSAREFGVDIETLSSTKWISGGATSVGGLIIDHGLYDWKQNEKLRRDVNK
YGPFTFMTRLRREVYRNIGACMSPHNAYLQSLGLETLALRLDQACVNTLKIAGFLKESSH
VSSVNYPGLRDSIYYEIAGKQFGEKSGALLTFDLTSKNQCFKFMNKLQLIRRATNLHDNK
TLIIHPASTIFCEYDDKLKQEMGVRDTMLRLAVGIEDSRDLITDIQQALEG
 
last changed 2018/03/07 15:21

B6db sequences