Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: phsg.chlmu

PHSG_CHLMU

Description Glycogen phosphorylase (EC 2.4.1.1).
Activity 2.4.1.1
Family 2.4.1.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Chlamydia muridarum
GB PHSG_CHLMU
SQ
MHFDRMKINVESMKQAILERVYCGVVQTPQSASTRDIFTAVAKTVSEWMAKGWLKTQSSY
YDNDVKRVYYISMEFLLGRSLKSNLLNLGLLDLVNEALSDLGYDFDQLVEMEHDAGLGNG
GLGRLAACFLDSMATLGIPAYGYGLRYDYGIFDQQIENGYQVESPDEWLRYGNPWEICRG
EYLYPVHFYGKVKHSMDSRGRDVAELVDSQEVLAMAYDVPVPGFNNDTVNSLRLWQAQSR
HGFEFSYFNHGNYIRAIEDIALASNITRVLYPNDSISEGQELRLKQEYFLVSATIQDILR
RYTKTHLSLDKLSEKVSVQLNDTHPALGIAEMMHILVDREELDWDVAWDTTTKIFNYTNH
TILPEALERWSLDLFSKVLPRHLEIIYEINARWLKKVSQKYPGDDDKRRALSIIEEGSSK
FINMANLAVIGTSKVNGVSSFHSQLIKNTLFKDFVEFFPDKFINVTNGITPRRWLALSNK
RLSALLNRSIGTDYLTNLTHLNKVISLAEDSGFREEWHKIKIQNKEDLSARIYKELGVSV
NPQSIFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIYFYNEIRNGSTEIVPTTVIFGGKAAPGYAMAKL
IIKLINNVAHIVNNDPKAKDLLKVVFWPNYRVSLAEAIIPATDLSEQISTAGMEASGTGN
MKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIGKEHMFIFGLLEEEISALRNEYYPQGICNANPKIQ
EILDMVLQARLPEEDKDLFKPIVNRLLNEGDPFFVLADLESYLDAHNRVARLFTQPEEWT
KKSIYNVGGIGFFSSDRSITDYASNIWNVSQSS
 
last changed 2005/03/16 20:05

B6db sequences