Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: phsg.chlpn

PHSG_CHLPN

Description Glycogen phosphorylase (EC 2.4.1.1).
Activity 2.4.1.1
Family 2.4.1.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Chlamydia pneumoniae
GB PHSG_CHLPN
SQ
MEDFSSFDKNKVSVDSMKRAILDRLYLSVVQSPESASPRDIFTAVAKTVMEWLAKGWLKT
QNGYYKNDVKRVYYLSMEFLLGRSLKSNLLNLGILDLVRKALKTLNYDFDHLVEMESDAG
LGNGGLGRLAACYLDSMATLAVPAYGYGIRYDYGIFDQRIVNGYQEEAPDEWLRYGNPWE
ICRGEYLYPVRFYGRVIHYTDSRGKQVADLVDTQEVLAMAYDIPIPGYGNDTVNSLRLWQ
AQSPRGFEFSYFNHGNYIQAIEDIALIENISRVLYPNDSITEGQELRLKQEYFLVSATIQ
DIIRRYTKTHICLDNLADKVVVQLNDTHPALGIAEMMHILVDREELPWDKAWEMTTVIFN
YTNHTILPEALERWPLDLFSKLLPRHLEIIYEINSRWLEKVGSRYPKNDDKRRSLSIVEE
GYQKRINMANLAVVGSAKVNGVSSFHSQLIKDTLFKEFYEFFPEKFINVTNGVTPRRWIA
LCNPRLSKLLNETIGDRYIIDLSHLSLIRSFAEDSGFRDHWKGVKLKNKQDLTSRIYNEV
GEIVDPNSLFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIYVYNDLKENPNQDVVPTTVIFSGKAAPGY
VMAKLIIKLINSVADVVNQDSRVNDKLKVLFLPNYRVSMAEHIIPGTDLSEQISTAGMEA
SGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIGKENMFIFGLLEEQIVQLRREYCPQTICDK
NPKIRQVLDLLEQGFFNSNDKDLFKPIVHRLLHEGDPFFVLADLESYIAAHENVNKLFKE
PDSWTKISIYNTAGMGFFSSDRAIQDYARDIWHVPTKSCSGEGN
 
last changed 2005/03/16 20:04

B6db sequences