Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: tpl.erwhe

TPL_ERWHE

Description Tyrosine phenol-lyase (EC 4.1.99.2) (Beta-tyrosinase).
Activity 4.1.99.2
Family 4.1.99.2
Evidence IDA - direct assay
Phylum Bacteria
OS Erwinia herbicola
GB TPL_ERWHE
SQ
MNYPAEPFRIKSVETVSMISRDERVKKMQEAGYNTFLLNSKDIYIDLLTDSGTNAMSDKQ
WAGMMIGDEAYAGSENFYHLEKTVKELFGFKHIVPTHQGRGAENLLSQLAIKPGQYVAGN
MYFTTTRFHQEKNGATFVDIVRDEAHDASLNLPFKGDIDLNKLATLIKEKGAENIAYICL
AVTVNLAGGQPVSMANMRAVHEMASTYGIKIFYDATRCVENAYFIKEQEAGYENVSIKDI
VHEMFSYADGCTMSGKKDCLVNIGGFLCMNDEEMFSAAKELVVVYEGMPSYGGLAGRDME
AMAIGLREAMQYEYIEHRVKQVRYLGDKLREAGVPIVEPTGGHAVFLDARRFCPHLTQDQ
FPAQSLAASIYMETGVRSMERGIVSAGRSKETGENHRPKLETVRLTIPRRVYTYAHMDVV
ADGIIKLYQHKEDIRGLTFVYEPKQLRFFTARFDFI
 
last changed 2005/03/16 20:04

B6db sequences