Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: wp.011250357

WP_011250357

Description alpha-glucan family phosphorylase
Activity 2.4.1.1
Family 2.4.1.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Archaea
OS Thermococcus kodakarensis
GB WP_011250357
SQ
MVNVSNAVEDEIRKKLPYPLGDLADLAYNYWWSWNRRATKLWEYIDPEHWREYKNPVKLL
LDTPEERFKELVRDDDFMNLYELVMDQFHAYMNPRSTWFSTNYPKWDKPIVYLCMEYGIS
KSLPIYSGGLGILAGDHVKTASDLGLPFIAIGLLYKHGYFRQEIDKDGRQVEIFPEYKPE
EMPIKPVLDREGKPLRIEVPIGEGIVYARAFEVNVGRVKLYLLDTDVPENSPDDRTICDY
LYNAEMDKRIKQEILLGIGGMRLLKALEIEPGVIHLNEGHPAFANLQRIAWYMEEGLTFT
EALSIVRGTTVFTTHTPVPAGHDRFPIEEVKKRLAKFLEGREELLELGREGDQLNMTLLA
IRTSSYVNGVSQLHAEVSKRMWKDLWPGVPLNEIPIEGITNGVHTMTWVHNEMRKLFDRY
IGKVWREHTNLEGIWYAVERIPDEELWEAHLQAKREFIDLLRRKAIERNKRLGVDDPIPN
IDENALIIGFARRFATYKRATLLLTDLERLKKIVNNPERPVYIVFGGKAHPRDDGGKEFL
RRVYEVSKMPEFRGKIFVMENYDMGSARLMVAGVDVWLNNPRRPMEASGTSGMKAGLNGV
LNVSIYDGWWVEGYNGKNGWVIGEETTEPETEADDPKDAESLYTLLEEEVIPTYYENRAK
WIYMMKESIKSIAPRFSTHRMVKEYMDRFYSKAMSNYIWLTRENYSGAKEIAAWKDRVRA
SWDKVEIRDAKAEGNRLEVRVYLDGLKPEDVEVELYYGVRAQGYEIEKPHIVELRHPEQV
GEGEWLYTYEGNALRHLGDPCWHYAVRVHPHHEKLPHRFLLGLVKWKGLD
 
last changed 2018/05/25 09:15

B6db sequences