Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: wp.078872211

WP_078872211

Description valine decarboxylase
Activity 4.1.1.14
Family 4.1.1.14.a
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Streptomyces sp. NRRL S-337
GB WP_078872211
SQ
MTSADNHPDIPFGPEDTPWQKTFSRLRVLDGLPRVTPPSYDPRSAYMDIPEVPYAKVQLP
PSGLDADQYAEAEALFRSYTDTQTHNFAGYQVTSDLNYRDRLSHYLDRHLNNVGDPYQSS
SYTLNSKILERAVLDYFASLWNAKWPHRNDDPDSYWGYLLTMGSSEGNLYGLWNARDYLS
GKLLRQQGGRRDGKGTATVTYTQALRQEGQSPHAYHPVAFFSQDTHYSLTKAVRVLDIDT
FHTVGSTRYPDENPLGPGTPWPTEVPSVGGTAGDGAIDVDKLAILVRFFASKGYPILVSL
NYGSTFKGAYDDVAAAARTVREICAEYGLDERRVYHARGNENDYDLRSGYWIHIDGALGA
GYAPYLEMAYDAGMVEDAPPVFDFRLPEVHSLTMSGHKWIGAPWACGVFMSRTGLQMTPP
KSSEYIGAADTTFAGSRNGFSALLLWDYLARHSYDDQIRLAAECDRLAGYAHDRLLTLQE
KLGTDLWVARSPLALTVRFRQPHADLVRKYSLSSETLRVDGEERTYVHLYAMKHLTRELI
DELVRDLRQPGAFHGTELSDAAPLRPQLNMLTDAVPQAPEATEKTDLVMSHAVAGTSLTG
 
last changed 2017/09/13 16:05

B6db sequences