Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: wp.078966679

WP_078966679

Description valine decarboxylase
Activity 4.1.1.14
Family 4.1.1.14.a
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Streptomyces sp. WM6378
GB WP_078966679
SQ
MAPPPRKPFPSERNNAVTTSSAPSKVDLPFGPEDTPWQKTFSSLRVVDGVPRVTAPSEDP
RRAYMEIPEVPYAKVQIPPNGLDPQQYAEAERLFRSYVDAQTHNFAGYQVTSDLDYEGRL
SHYLNRHLNNVGDPYESSSYTLNSKILERAVLDYFASLWNAKWPHNADDPESYWGYLLTM
GSSEGNLYGLWNARDYLSGKLLRQQQSAGSEAAPVVYEQALRREGQSPHAYQPVAFFSQD
THYSLTKAVRVLGIDTFHTVGSTVYPDENPLEPGAPWPTEVPSVGGAAGTGAIDVDKLAV
LVRFFASKGYPILVSLNYGSTFKGAYDDVEAVAHTVRDICTEYGLDERRVYRDRDKDSDF
DVRSGYWIHIDAALGAGYAPYLQMARDAGMVDDAPPVFDFRLPEVHSLTMSGHKWIGAPW
ACGVYMTRTGLQMIPPKSSEYIGAADTTFAGSRNGFSALLLWDYLSRHSYDDQVRLAAEC
DRLAGYAHDRLLALQEKLGIDLWVARSPQALTVRFRQPSEDIVRRYSLSCETLYVGGEQR
TYVHLYAMKHLTRELVDELVRDMRQPGAFPGIALPTAHSWAGAADILADDESDSGCVGVL
AAGERSA
 
last changed 2017/09/13 16:04

B6db sequences