Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: yp.001488436

YP_001488436

Description aminotransferase
Activity 2.6.1.33
Family 2.6.1.33.b
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Bacillus pumilus SAFR-032
GB YP_001488436
SQ
MGEQLKFPKPIHVTKPKLPKFEEYTDKIKDIWENNWLTNDGPLHEEFKTNLKDYLGASEV
ELFTNGHLALELALKTLEVKGEIITTPFTFASTIHAIKNTGFRTVFCDIESNTFNIDVKQ
IEQLITEKTRAIVAVHVFGNPCDVVELDRISRDYGIPLIYDAAHAFGVKVDGNYIGEYGD
VSMFSMHATKVFHSIEGGVLCYKRKDLTKLLKALKNFGITSSETVDYIGINAKMNEFQAA
MGLVNLKEIDQDILKRKEVYHLYEKHLSEIPGINLVRINRNVQHNYSYFPILLENLNMRD
YLNEVLKEYNLFTRKYFYPLCNDFGCYSFNSNETPVAVYVSDRILALPMYSELTSDEVKQ
ICTIIKIVLEDYHVQDNNRMTNQVGELSNEPV
 
last changed 2019/06/03 09:35

B6db sequences