Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: yp.001488436

YP_001488436

Description aminotransferase
Activity vioa
Family vioa
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Bacillus pumilus SAFR-032
GB YP_001488436
SQ
MGEQLKFPKPIHVTKPKLPKFEEYTDKIKDIWENNWLTNDGPLHEEFKTNLKDYLGASEV
ELFTNGHLALELALKTLEVKGEIITTPFTFASTIHAIKNTGFRTVFCDIESNTFNIDVKQ
IEQLITEKTRAIVAVHVFGNPCDVVELDRISRDYGIPLIYDAAHAFGVKVDGNYIGEYGD
VSMFSMHATKVFHSIEGGVLCYKRKDLTKLLKALKNFGITSSETVDYIGINAKMNEFQAA
MGLVNLKEIDQDILKRKEVYHLYEKHLSEIPGINLVRINRNVQHNYSYFPILLENLNMRD
YLNEVLKEYNLFTRKYFYPLCNDFGCYSFNSNETPVAVYVSDRILALPMYSELTSDEVKQ
ICTIIKIVLEDYHVQDNNRMTNQVGELSNEPV
 
last changed 2009/06/23 12:39

B6db sequences