Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: yp.664340

YP_664340

Description probable sugar nucleotide biosynthesis
Activity psec
Family psec
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Helicobacter acinonychis
GB YP_664340
SQ
MKPFAYSEPCLDEEDKKAVLEVLNSKQLTQGKHSLLFEEALCEFLGVKHALVFNSATSAL
LTLYRNFSDFNADCNEIITTPISFVATANMLLESGYKPIFAEVKNDGNIDELALEKLISK
KTKAIVSVDYAGKSVEVESIQRLCKKHSLSFLSDSSHALGSEYRNKKVGGFALASVFSFH
AIKPITTAEGGAVVTNDSELYERMKLFRSHGMLKKDFFEGEVESVGYNFRLNEIQSALGL
SQLKKVSLLMQKREEIALVYDRIFKDNPYFTPLHLSLKHKSSNHLYPILIHQKFFTNKRF
ILENLHKLGILAQVHYKPIYQYQLYQQLFNTAPLKSAENFYGAEISLPCHANLDLESVKS
IAHGVLKTFEGFVL
 
last changed 2007/09/03 18:13

B6db sequences