Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: bac00815

BAC00815

Description L-cysteine desulfhydrase [Streptococcus anginosus]
Activity 4.4.1.28
Family 4.4.1.28.a
Evidence IDA - direct assay
Phylum Bacteria
OS Streptococcus anginosus
GB BAC00815
SQ
MRKYNFQTAPNRLSHHTYKWKETETDPQLLPAWIADMDFEVMPEVKQAIHDYAEQLVYGY
TYASDELLQAVLDWEKSEHQYSFDKEDIVFVEGVVPAISIAIQAFTKEGDAVLINSPVYP
PFARSVRLNNRKLVSNSLKEENGLFQIDFEQLEKDIVENNVKLYLLCSPHNPGGRIWERE
VLEKIGHLCQKHQVILVSDEIHQDLTLFGHEHVSFNTISPDFKEFALVLSSATKTFNIAG
TKNSYAIIENPSLRAQFKRRQLANNHHEVSSLGYIATETAYRYGKPWLVALKDVLEENIQ
FAVDYFAKEAPRLKVMKPQGTYLIWLDFSDYGLTDDELFTLLHDQAKVILNRGSDYGKEG
ELHARLNIATPKPLVEEICKRIVHCLPQ
 
last changed 2017/09/08 10:16

B6db sequences