Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: dcor.haein

DCOR_HAEIN

Description Ornithine decarboxylase (EC 4.1.1.17).
Activity 4.1.1.17
Family 4.1.1.17.2
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Haemophilus influenzae
GB DCOR_HAEIN
SQ
MPNLKIAYSPKVEQYFSTNRELVEIAKTDFTDVAAIVLSSSDVGEYLDRIKATKFDVPVF
IVQTDEQQVDPKFYDSIYHIQDLNGYDIKLYSRQIETAAKLYEEKMLPPFFKMLSEYVEM
GNIAFDCPGHQGGQYYRKHPAGRFLYDFYGENIFRSDICNADVKLGDLLIHEGAACDAQK
YAAQVFNADKTYFVLNGTSSSNKVALNAVLAPGDLVLFDRNNHKSNHHGALIQAGATPIY
LETARNPFGFIGGIDSHCFEEDYLKSLIKEVAPEKLNQKRPFRLAVIQLGTYDGTIYNAR
QVVDKIGHLCDYILFDSAWVGYEQFIPMMKDCSPLLLELNENDPGILVTQSVHKQQAGFS
QTSQIHKKDKHIKGQDRYVNHKRFNNAFMLHASTSPFYPLFATLDVNAKIQGSEAGRRLW
HECVKVGIEARKLVLNHCELIRPFIPTTIKGKKWQDYDTEEIATNLEFFKFHPTDTWHKF
EGYADEQYFVDPCKFLLTTPGISLETGEYEEFGVPATILANYLRENGIIPEKCDLNSILF
LLTPAETITKMQTLVAQIALFEKHIKQDSLLKYVLPTVYKNNEDRYKGYTIRQLCQEMHD
LYVSRNVKQLQKDLFRKATLPEYVLNPHDANIELIRNKVELVPLTDIVGRVAAEGALPYP
PGVLCVVPGEKWSTTAHQYFLALEEGINTLPGFAPEIQGVYLQKDPDGRTRAYGYVLTDY
 
last changed 2005/03/16 20:04

B6db sequences