Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: glya.ecoli

GLYA_ECOLI

Description Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1) (Serine methylase)
Activity 2.1.2.1
Family 2.1.2.1
Evidence IDA - direct assay
Phylum Bacteria
OS Escherichia coli
GB GLYA_ECOLI
SQ
MLKREMNIADYDAELWQAMEQEKVRQEEHIELIASENYTSPRVMQAQGSQLTNKYAEGYP
GKRYYGGCEYVDIVEQLAIDRAKELFGADYANVQPHSGSQANFAVYTALLEPGDTVLGMN
LAHGGHLTHGSPVNFSGKLYNIVPYGIDATGHIDYADLEKQAKEHKPKMIIGGFSAYSGV
VDWAKMREIADSIGAYLFVDMAHVAGLVAAGVYPNPVPHAHVVTTTTHKTLAGPRGGLIL
AKGGSEELYKKLNSAVFPGGQGGPLMHVIAGKAVALKEAMEPEFKTYQQQVAKNAKAMVE
VFLERGYKVVSGGTDNHLFLVDLVDKNLTGKEADAALGRANITVNKNSVPNDPKSPFVTS
GIRVGTPAITRRGFKEAEAKELAGWMCDVLDSINDEAVIERIKGKVLDICARYPVYA
 
last changed 2005/05/05 09:50

B6db sequences