Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: glya.pyrab

GLYA_PYRAB

Description Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1) (Serine methylase)
Activity 2.1.2.1
Family 2.1.2.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Archaea
OS Pyrococcus abyssi
GB GLYA_PYRAB
SQ
MAYKEYRDKVLHFIEEHEKWRSHTINLIASENITSPSVNRAVASGFMHKYAEGWPRQRYY
QGCKYVDEVELIGVELFTKLFKSDYADLRPISGTNANQAVFFGLGQPGDKVIVLHTSHGG
HISHMPFGAAGMRGLEVHTWPFDNESFNIDVDKAEKMIRELEPKIVVFGGSLFPFPHPVK
ELAPVAKEVGAFVVYDAAHVLGLIAGGEFQDPLREGADIMTASTHKTFPGPQGGVILYKK
FADDETIAKLQWAIFPGVLSNHHLHHMAGKVITAAEMLEYGEAYAKQIVKNAKALAEALA
EEGFKVIGEDQGYTKSHQVIVDVSDLHPAGGGWAAPLLEEAGIILNKNLLPWDPLEKVNE
PSGLRIGVQEMTRVGMMEDEMKEIAHFMKRVLLDKEDPKKVRKDVYYFRLEYQKVYYSFD
YGLPMKE
 
last changed 2005/03/16 20:05

B6db sequences