Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: glya.salty

GLYA_SALTY

Description Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1) (Serine methylase)
Activity 2.1.2.1
Family 2.1.2.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Salmonella typhimurium
GB GLYA_SALTY
SQ
MLKREMNIADYDAELWQAMEQEKVRQEEHIELIASENYTSPRVMQAQGSQLTNKYAEGYP
GKRYYGGCEYVDVVEQLAIDRAKELFGADYANVQPHSGSQANFAVYTALLQPGDTVLGMN
LAQGGHLTHGSPVNFSGKLYNIVPYGIDESGKIDYDEMAKLAKEHKPKMIIGGFSAYSGV
VDWAKMREIADSIGAYLFVDMAHVAGLIAAGVYPNPVPHAHVVTTTTHKTLAGPRGGLIL
AKGGDEELYKKLNSAVFPSAQGGPLMHVIAGKAVALKEAMEPEFKVYQQQVAKNAKAMVE
VFLNRGYKVVSGGTENHLFLLDLVDKNLTGKEADAALGRANITVNKNSVPNDPKSPFVTS
GIRIGSPAVTRRGFKEAEVKELAGWMCDVLDNINDEATIERVKAKVLDICARFPVYA
 
last changed 2005/03/16 20:04

B6db sequences