Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: glyc.canal

GLYC_CANAL

Description Serine hydroxymethyltransferase, cytosolic (EC 2.1.2.1) (Serine
Activity 2.1.2.1
Family 2.1.2.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Fungi
OS Candida albicans
GB GLYC_CANAL
SQ
MSAYALSQSHRQLTEGHLKDTDPEVDQIIKDEIDRQQHSIVLIASENFTTTAVFDALGTP
MCNKYSEGYPGARYYGGNEHIHRMELLCQERALKAFGLTPDKWGVNVQTLSGSPANLQVY
QAIMKPHERLMGLDLPHGGHLSHGYQTDSRKISAVSTYFETMPYRVDLETGLIDYDMLEK
TAVLYRPKVLVAGTSAYCRLIDYKRMREIADKVGAYLVVDMAHISGLIAAGVIPSPFEYA
DIVTTTTHKSLRGPRGAMIFFRRGVRSVNPKTGQEILYDLENPINFSVFPGHQGGPHNHT
IAALATALKQANTPEFKEYQEQVLKNAKALESEFTKKGYKLVSDGTDSHMVLVSLKDKQI
DGARVETVCEKINIALNKNSIPGDKSALVPGGVRIGAPAMTTRGLGEEDFKKIVSYIDFA
VNYAKEVQSQLPKDANKLKDFKNAVSGDSEKLKAVRDEIYQWAGSFPLAV
 
last changed 2005/03/16 20:05

B6db sequences