Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: kynu.yeast

KYNU_YEAST

Description Probable kynureninase (EC 3.7.1.3) (L-kynurenine hydrolase).
Activity 3.7.1.3
Family 3.7.1.3
Evidence ISS - similarity
Phylum Fungi
OS Saccharomyces cerevisiae
GB KYNU_YEAST
SQ
MEKALELDGEYPESLRDEFNIPTFKSMGLSSDDKPVTYLCGNSLGLMPKSTRNSINAELD
AWSDCAVESHFKHPEEARGKVPWVSIDLPILPLLAPIVGAQENEVAVMNSLTANLNSLLI
TFYKPTEKRFKILFEKGSFPSDYYAFYNQCKIHGISEPENVFIQIEPREGETYIRTQDIL
DTIEVNQDELALVCLSGVQYYTGQYFDIGRITSFAHQFPDILVGWDLAHAVGNVPLQLHD
WGVDFACWCSYKYLNAGPGGIGGLFVHSKHTKPDPAKESLPRLAGWWGNDPAKRFQMLEV
FEPIPGALGFRQSNPSVIDTVALRSSLELFAKFNGINEVRKRSLLLTNYMTELLEASKYY
KHPLRIEKLPCFFTILTPTSTDEEHGAQLSLYFDSDTGKEDIMPKVFQYLHDHGVIGDAR
RPNVIRLAPAPLYNTFSDVYIAVNALNEAMDKL
 
last changed 2005/03/16 20:05

B6db sequences