Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: phsg.ecoli

PHSG_ECOLI

Description Glycogen phosphorylase (EC 2.4.1.1).
Activity 2.4.1.1
Family 2.4.1.1
Evidence IDA - direct assay
Phylum Bacteria
OS Escherichia coli
GB PHSG_ECOLI
SQ
MNAPFTYSSPTLSVEALKHSIAYKLMFTIGKDPVVANKHEWLNATLFAVRDRLVERWLRS
NRAQLSQETRQVYYLSMEFLIGRTLSNAMLSLGIYEDVQGALEAMGLNLEELIDEENDPG
LGNGGLGRLAACFLDSLATLGLPGRGYGIRYDYGMFKQNIVNGSQKESPDYWLEYGNPWE
FKRHNTRYKVRFGGRIQQEGKKTRWIETEEILGVAYDQIIPGYDTDATNTLRLWSAQASS
EINLGKFNQGDYFAAVEDKNHSENVSRVLYPDDSTYSGRELRLRQEYFLVSSTIQDILSR
HYQLHKTYDNLADKIAIHLNDTHPVLSIPEMMRLLIDEHQFSWDDAFEVCCQVFSYTNHT
LMSEALETWPVDMLGKILPRHLQIIFEINDYFLKTLQEQYPNDTDLLGRASIIDESNGRR
VRMAWLAVVVSHKVNGVSELHSNLMVQSLFADFAKIFPGRFTNVTNGVTPRRWLAVANPS
LSAVLDEHLGRNWRTDLSLLNELQQHCDFPMVNHAVHQAKLENKKRLAEYIAQQLNVVVN
PKALFDVQIKRIHEYKRQLMNVLHVITRYNRIKADPDAKWVPRVNIFGGKAASAYYMAKH
IIHLINDVAKVINNDPQIGDKLKVVFIPNYSVSLAQLIIPAADLSEQISLAGTEASGTSN
MKFALNGALTIGTLDGANVEMLDHVGADNIFIFGNTAEEVEELRRQGYKPREYYEKDEEL
HQVLTQIGSGVFSPEDPGRYRDLVDSLINFGDHYQVLADYRSYVDCQDKVDELYELQEEW
TAKAMLNIANMGYFSSDRTIKEYADHIWHIDPVRL
 
last changed 2007/10/18 14:48

B6db sequences