Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: trp.schpo

TRP_SCHPO

Description Tryptophan synthase (EC 4.2.1.20) only beta.
Activity 4.2.1.20
Family 4.2.1.20
Evidence ISS - similarity
Phylum Fungi
OS Schizosaccharomyces pombe
GB TRP_SCHPO
SQ
GMFGGMYVPEALTQCLVELESVFYKALHDEKFWEEFRSYYEYMGRPSALDYAKRLTEYCG
GAHIWLKREDLNHGGSHKINNCIGQILLAKRLGKNRIIAETGAGQHGVATAICAAKFGMK
CTIYMGAEDCRRQALNVFRIRLLGAEVVPVTSGTQTLRDAVNEALKAWVEQIDTTHYLIG
SAIGPHPFPTIVKTFQSVIGEETKAQMQEKRKKLPDAVVACVGGGSNSIGMFSPFKADKS
VMMLGCEAGGDGVDTPKHSATLTMGKVGVFHGVRTYVLQREDGQIQDTHSISAGLDYPGV
GPELSELKYTNRAEFIAVTDAQCLEGFRALCHLEGIIPALESSHAVYGGMELAKKLPKDK
DIVITISGRGDKDVQSVAEQLPILGPKIGWDLRF
 
last changed 2005/03/16 20:04

B6db sequences