Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: wp.090038454

WP_090038454

Description L-tryptophan decarboxylase
Activity 4.1.1.105
Family 4.1.1.105.b
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Clostridium frigidicarnis
GB WP_090038454
SQ
MKFWKKHTQQELDTIITKALGRTLNYDNTDTIGIPGTKLDDAVFYDRHQFVKQSPYLRTF
IQNPNHIGCHTYDKADILFGGTFDIERELIQLLSIDVLNGTDEEFDGYIAQGGTEANIQA
MWVYRNYFKNERKAKHDEIAIITSVDTHYSAYKGADLLNIDIIQVPVDFYSRKIEPSTLD
KIVKDAKNKGKKYFIVISNMGTTMFGSVDDPDLYAEIFDNNDLEYKIHVDGAFGGFIYPI
DNPNCNTDFSNKNISSITLDGHKMLQAPYGTGIFLCRKNLIHNTLTEEATYIENLDVTIS
GSRSGANAVAIWMILATHGPFGWMEKINKLRNRTEWFCKELDKLGIKYYKEDKMNIITME
SQYISDEIVEKYFLVPQVHNETNKWYKVVVMDHVELDKLSSLIEDLK
 
last changed 2018/05/18 18:28

B6db sequences