Activities | Families | Sequences | Fold types | References | Help
B6db sequences: yp.009641

YP_009641

Description arginine decarboxylase
Activity 4.1.1.19
Family 4.1.1.19.1
Evidence ISS - similarity
Phylum Bacteria
OS Desulfovibrio vulgaris
GB YP_009641
SQ
MRVVRHSRGTCNRGLYEVRELARNRTLQQWGVEDSAELYGIRNWGAGYFDVAQNGDVVVY
PFGHNRGPAVSIPEIIGGMRERGYDMPVLLRIENILDSQITSLHTSFRNAIGSLGYKGEY
RGIFPIKVNQQQQVVEKIAQFGSHYHHGLEVGSKAELIAAVSQLRDREACLVCNGYKDEE
FIDLGLHAVRLGFMCIFVLEMPGELDLILERGEALGVKPIIGVRAKLSVKAGGHWTDSGG
ERSTFGLTTSQIVDVVDRLKEKGMLDCFKLLHYHLGSQVPNIRDIRAAVMEACRIYAGLV
QEGAAMGFLDLGGGLAVDYDGSHTNFVSSRNYTLDEYCADIVEAVMTTLDEQNIPHPHIV
TESGRATVAYYSMLLFNILDVSRVEIGNLPDALPEDTPEPVRNMREVLAGMTLRNLQECY
NDALYYRDAVRQLFLTGQVTLRQRTLSERLFWAIMKRIAQEKQKLKHVPKDLAEIDVALA
DIYYGNFSVFQSLPDSWAIDQLFPVMPVHRLQELPSRQGILSDITCDSDGRIDHFIDPQG
MKGTLDLHPLRDGEEYYLGVFLVGAYQETLGDLHNLLGDTNVVSVRVHEDGTYEFVREIR
GDSVADILSYVEYDPRRIYEDIRELAERAVREGRITASDRFRVMQAYEDGLRGYTYFER
 
last changed 2005/03/16 20:06

B6db sequences